Teatr im Osterwy

0%
 • Anonimowa ankieta na temat:

  Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec działalności Teatru im. J. Osterwy w Lublinie

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do udziału w anonimowych badaniach ankietowych prowadzonych przez Teatrem im. J. Osterwy oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ich celem jest poznanie postaw mieszkańców Lubelszczyzny wobec Teatru im. J. Osterwy. Interesują nas głównie Państwa opinie i oceny na temat funkcjonowania teatru oraz oczekiwania związane z dalszym rozwojem naszej instytucji. Analiza uzyskanych wyników pozwoli na ocenę dotychczasowego sposobu funkcjonowania oraz opracowanie strategii zmian wychodzących naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełniając ankietę prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź (pytania z gotową listą odpowiedzi) lub wpisać odpowiedź w wyznaczonym polu (pytania otwarte). Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną poddane analizie statystycznej, na podstawie której zostanie przygotowany raport z badań oraz publikacje naukowe. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i serdecznie zapraszamy do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

 • 1. Czy był/a Pan/Pani kiedykolwiek na przedstawieniu w Teatrze im J. Osterwy w Lublinie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy był/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 3 lat na przedstawieniu w Teatrze im. J. Osterwy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...